Timmerman Beton
betonplaten van Timmerman, altijd goed!
betonplaten homeBetonplatenKeerwanden/Sleufsilo'sMegablokkenBestrating GWWproductenContactAfbeeldingen
nieuwe betonplaten
gebruikte betonplaten
partijen betonplaten en stelconplaten
Groenspoorplaten van Timmerman Beton
Betonplaten

Betonplaten van Timmerman Beton.                                                                                                           

Deze betonplaten bieden vele mogelijkheden voor alle soorten verkeer. De betonplaten kunnen vlot worden gelegd en zijn makkelijk in onderhoud. Het standaard assortiment betonplaten van Timmerman beton vindt u op onze website. Uiteraard kunnen wij ook eventueel andere afmetingen of gebruikte betonplaten leveren. De betonplaten kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden, voor kuilplaten of ten behoeve van verharding voor bijvoorbeeld een parkeerplaats.nieuwe betonplaten van timmerman beton
       gebruikte betonplaten van timmerman beton       partijen betonplaten van timmerma beton         
Nieuwe Betonplaten                   Gebruikte Betonplaten              Partijen (b-keus) Betonplaten                   Groenspoorplaten BETONPLATEN(nieuw) PARTIJ AANBIEDINGEN !
 

betonplaten 2x2 met 15 ton aslast                betonplaten aanbieding 120x80x12
Betonplaten 200x200x14cm               Betonplaten 200x200x16cm                   Betonplaten 120x80x12cm 
15 ton aslast, B55, EW                      MET HOEKRAND B60 20 ton aslast    12 ton aslast 
van € 69,50 voor € 67,50 p/st          van € 90,- voor € 75,-  p/st                 van € 14,50 voor € 13,50 p/st
                                                            


 

 


 


U kunt bij ons de keuze maken tussen gewapende en ongewapende 
betonplatenBij gewapende betonplaten is sprake van een combinatie van beton en stalen staven (betonijzer), wapening genoemd. De staven worden daar aangebracht waar trekspanning zal optreden; hierdoor blijft beschadiging van de betonplaat achterwege.
Wilt u meer informatie over beton, dan verwijzen wij u naar de site van 
VOBN
 hier vind u alles over beton.

Eigenschappen gewapende betonplaten
 

De betonplaten kunnen voorzien zijn van een enkele of dubbele wapening. De gewapende betonplaten bevatten stalen staven die krachten opnemen (trekwapening en drukwapening) en de betonplaten versterken, met name op díe plekken waar beton alleen te zwak is. De kwaliteit van de betonplaten worden bepaald door de zgn. sterkteklasse en milieuklasse. Hierbij hebben de betonplaten de volgende klasse-aanduidingen:
  • 'normale' sterkte betonplaten tot B 65
  • hogesterkte betonplaten tot B 105
  • zeer-hogesterkte betonplaten tot B 150
  • ultra-hogesterkte betonplaten tot B 200
De betonplaten met zwaardere wapening zijn met name geschikt voor zware belastingen. De aslast die een betonplaat aan kan is mede afhankelijk van de betonkwaliteit. De betonkwaliteit kan oplopen tot een aslast van 20 ton.

Milieuklasse van de betonplaten

Niet alle betonplaten zijn geschikt voor iedere toepassing. Worden de betonplaten bijv. blootgesteld aan weer en wind of komen de betonplaten in aanraking met strooizout, dan moeten er hogere eisen worden gesteld aan het beton. Hiervoor worden de betonplaten ingedeeld in verscheidene "milieuklassen".


Instructie vóór het leggen van de betonplaten


De ondergrond voor de betonplaten

De ondergrond voor de betonplaten dient te worden opgebouwd uit een goed verdicht zand pakket direct onder de betonplaat met een dikte van 30 cm. Daaronder dient een funderingslaag opgebouwd uit hoogovens lakken met een dikte van 30 cm aanwezig te zijn.

De bodemgesteldheid is bepalend voor de uiteindelijke draagkracht van de ondergrond. Laat u zich daarom door derden professioneel ondersteunen bij de bepaling van eventueel benodigde grondverbetering. Echter, u dient te allen tijde een vlak zandbed van minimaa30 cm. aan te brengen.

 

Het zandbed voor de betonplaten

De gewenste verdichting voor de betonplaten verkrijgt men in het algemeen door het zandbed in twee richtingen mechanisch te verdichten m.b.v. een zoge-naamde trilplaat (een alternatieve verdichtingswijze en/of het gebruik van een alternatief gereedschap is op risico van de opdracht-gever). Indien een zandbed wordt aangelegd met een totale dikte van meer dan 25 cm., dan dient het zand in lagen opgebracht te worden van maximaal 20 cm. Iedere opgebrachte laag dient steeds aangetrild te worden. Een gelijkmatige verdichting is van het grootste belang vóór het leggen van de betonplaten.

 

Betonplaten en hoogte zandbed

Het zandbed voor de betonplaten dient geëgaliseerd te worden op het juiste hoogte niveau en vervolgens weer aangetrild. Vóór plaatsing van de betonplaten dient van het geëgaliseerde en aangetrilde zandbed een toplaag van ca. 0,5 cm. weer te worden losgemaakt met bijvoorbeeld een hark.

Verzakking van betonplaten voorkomen

Dit met als doel (uiteraard) om verzakking van de betonplaten te voorkomen. Daartoe volstaat in de praktijk een afschot van minimaal 0,5% (=0,5 cm. per meter). Met dit afschot zal verzakking van de betonplaten normaal gesproken worden voorkomen.

Leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel verzakken van de betonplaten. De kwaliteit en uitvoering van het grondwerk/zandbed is en blijft ten allen tijde de taak en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Prijzen op de website
De genoemde prijzen zijn franco prijzen per volle vracht, doch afhankelijk van de afleverplaats. De genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw. 
Prijswijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden.


 
betonplaten homeBetonplatenKeerwanden/Sleufsilo'sMegablokkenBestrating GWWproductenContactAfbeeldingen